Skocz do zawartości

 • instagram
 • facebook

Temat pomocy: Postowanie


Edytor Postów
Są dwie wersje edytora postów: standardowy lub rozbudowany edytor tekstu. W ustawieniach możesz skonfigurować, którego użyjesz. W rozbudowanym edytorze jest dostępny podgląd, dzięki czemu możesz zobaczyć, jak wysłany post będzie wyglądał.
 
Przyciski paska narzędzi na każdym edytorze są bardzo podobne, a każdy przycisk zostanie wyjaśnione poniżej:

 • toggle.png - przełącza pomiędzy RTE a modem standardowym.
 • remove_formatting.png - wyłącza wszystkie narzędzia formatowania aktualnie w użyciu.
 • ips_bbcode.png - pokazuje dostępne niestandardowe BBCode.
 • Czcionka - pozwala na ustawienie czcionki, w której post będzie wyświetlany.
 • Rozmiar - pozwala na ustawienie rozmiaru tekstu w poście.
 • text_color.png - pozwala na wybranie koloru tekstu w poście.
 • emoticons.png - pozwala na wstawienie emotikonów w poście.
 • media.png - pozwala na połączenie z mediami, takimi jak wideo lub piosenka.
 • find.png - pozwala na wyszukanie w tekście słów lub wyrażeń.
 • replace.png - pozwala na zamienienie słów lub wyrażeń w tekście na inne.
 • undo.png - pozwala na cofnięcie ostatnich zmian.
 • redo.png - pozwala ponowić ostatnio cofnięte zmiany.
 • copy.png - pozwala skopiować zaznaczony tekst.
 • paste.png - pozwala wkleić tekst w miejscu kursora.
 • paste_plain.png - pozwala wkleić czysty tekst (bez hiperłączy).
 • paste_word.png - pozwala wkleić zawartość z Worda.
 • ips_options.png - wyświetla dodatkowe opcje edytora tekstu.
 • bold.png - sprawia, że tekst jest pogrubiony.
 • italic.png - sprawia, że tekst pisany jest kursywą.
 • underline.png - sprawia, że tekst zostaje podkreślony.
 • strike.png - sprawia, że tekst jest przekreślony.
 • subscript.png - sprawia, że tekst pisany jest w indeksie dolnym.
 • superscript.png - sprawia, że tekst pisany jest w indeksie górnym.
 • unordered_list.png - umożliwia rozpoczęcie listy punktowanej.
 • ordered_list.png - umożliwia rozpoczęcie listy numerowanej.
 • link.png - umożliwia wstawienie hiperłącza.
 • unlink.png - usuwa hiperłącze z zaznaczonego tekstu.
 • picture.png - umożliwia wstawienie obrazka.
 • code.png - pozwala na użyć kodów.
 • quote.png - pozwala wstawić cytat.
 • outdent.png - zmniejsza wcięcie tekstu.
 • indent.png - zwiększa wcięcie tekstu.
 • align_left.png - wyrównuje tekst do lewej.
 • align_right.png - wyrownuje tekst do prawej.
 • align_center.png - wyśrodkowuje tekst.

 

Ankiety

W zależności od tego, gdzie wstawiasz swój post, możesz mieć możliwość dodania ankiety, w której inni użytkownicy mogą głosować. W takim wypadku widzisz odnośnik "Zarządzenie ankietą". Kliknij, by dodać ankietę.

 

Opcjonalnie możesz wprowadzić tytuł ankiety w polu "Tytuł ankiety". Wtedy może również ustawić ankietę jako publiczną poprzez zaznaczenie opcji "publiczna ankieta". W publicznej ankiecie wszyscy użytkownicy będą mogli sprawdzić, kto na co zagłosował.

 

Możesz potem dodać temat pytania w oknie pytań. Musisz potem wybrać czy chcesz, by można było wybierać kilka odpowiedzi jednocześnie. Jeśli chcesz, zaznacz opcję Pytanie wielokrotnego wyboru".

 

Następnie wpisz wszystkie możliwe odpowiedzi w polach poniżej. By dodać więcej odpowiedzi, wciśnij przycisk "add.png Dodaj kolejny wybór", a żeby usunąć, wciśnij przycisk bullet_delete.png. Możesz zobaczyć maksymalną ilość odpowiedzi na dole okna zarządzania ankietą.

 

Aby dodać kolejne pytanie, wciśnij przycisk "add.png Dodaj kolejne pytanie". Na dole okna możesz zobaczyć, ile maksymalnie pytań możesz wprowadzić do ankiety.

 

Aby usunąć pytanie, wciśnij przycisk "delete.png Usuń pytanie", zaś żeby anulować dodawanie ankiety, wciśnij przycisk "cross.png Zamknij tworzenie ankiety".

 

 

Opcje Wiadomości

Zależnie od tego gdzie piszesz wiadomość, możesz mieć dodatkowe opcje takie jak "wyświetlaj emotikony", "dołącz sygnaturę" czy "włączyć obserwację tego tematu?".

 

Załączniki

Zależnie od tego gdzie piszesz wiadomość, możesz mieć możliwość dodawania załączników. Są dwa typy wysyłania plików.

 

Standardowe wysyłanie plików

Standardowe wysyłanie plików pozwala na wysłanie jednego pliku w czasie jednej operacji. Aby zacząć, wciśnij przycisk "dodaj pliki" i wybierz plik, który chcesz dodać. Następnie wciśnij przycisk "załącz ten plik".

 

Jeżeli będą jakiekolwiek błędy w czasie wysyłania pliku, dostaniesz wiadomość z błędem. W innym razie załącznik powinien się pojawić.

 

 

Zaawansowany tryb wysyłania plików

Możesz włączyć zaawansowany tryb wysyłania plików z poziomu menu ustawień. Z jego pomocą możesz wysyłać kilka plików na raz.

 

Aby zacząć, wciśnij przycisk "dodaj pliki". W nowym oknie wybierz pliki i wciśnij "otwórz". Możesz wybrać kilka plików na raz.

 

Jeżeli w czasie operacji powstaną jakiekolwiek błędy, dostaniesz wiadomość z błędem. W innym razie załącznik powinien się pojawić.

 

Zarządzanie załącznikami

Niezależnie od tego, z którego trybu korzystasz, po wysłaniu plików pojawią się one na Twoim ekranie. Domyślnie wszystkie załączniki są dodawane na koniec twojej wiadomości, jednakże możesz dodać załącznik w odpowiednim miejscu za pomocą przycisku "dodaj do wpisu".

 

Jeśli chcesz usunąć załącznik, wciśnij przycisk "usuń".